niedziela, 11 października 2009

1280x800 pod Via Chrome9

Otwarty sterownik Openchrome, w Ubuntu 9.04, zawiera "buga" niepozwalającego na uruchomienie odpowiedniej rozdzielczości. Problem dotyczy na pewno układu VN896, zwanego także Chrome9 HC lub P4M900, który swego czasu był montowany w wielu notebookach. Efektem jest rozdzielczość 1280x768, zamiast "natywnych" 1280x800.

Mimo iż usterka znana jest od dawna, to dalej jest widoczna w Ubuntu 9.10 beta czy innych dystrybucjach, np. Fedorze 11. Musimy rozprawić się z nią samodzielnie...

Instalujemy nowy sterownik bezpośrednio z SVN, wg instrukcji na stronie help.ubuntu.com/community/OpenChrome
Dla Ubuntu 9.04, będzie trzeba wydać polecenia:
sudo apt-get install build-essential subversion autoconf automake1.9 libtool
sudo apt-get build-dep xserver-xorg-video-openchrome
svn checkout http://svn.openchrome.org/svn/trunk openchrome
cd openchrome*
./autogen.sh --prefix=/usr
make
sudo make install

Następnie musimy zeedytować plik xorg.conf:

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Powinnien wyglądać mniej więcej w ten sposób:
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "openchrome"
# Driver "vesa"
BusID "PCI:1:0:0"
# Option "SWCursor"
# Option "ForcePanel" "true"
Option "AccelMethod" "EXA"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-60
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1280x800"
EndSubSection
EndSection

Ważny jest wpis
 Option "AccelMethod" "EXA"


Bez niego może dochodzić do "zamrożenia" komputera podczas startu X-ów. Teraz trzeba tylko się wylogować i zalogować ponownie (lub chamsko zabić X-y).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz