wtorek, 27 lipca 2010

WebGL pod Ubuntu w 6 krokach

Aplikacje 3D korzystające z WebGL mogą być w przeglądarce Firefox (Minefield) lub Chromium 6.0. Ta druga na razie sprawia znacznie mniej problemów.
Przepis na WebGL w Chromium na Ubuntu:
  1. Dodajemy klucz do repozytorium:  sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 4E5E17B5
  2. Dodajemy repozytorium: sudo add-apt-repository ppa:chromium-daily
  3. Aktualizujemy: sudo apt-get update
  4. Instalujemy przeglądarkę: sudo apt-get install chromium-browser
  5. Uruchamiamy przeglądarkę: chromium-browser --enable-webgl
  6. Udajemy się na jedną z poniższych stron, żeby przetestować WebGL:
Gry 3D
http://playwebgl.com/
Quake II
http://tatari.se:8080/GwtQuake.html

Bilard
http://o3d.googlecode.com/svn/trunk/samples_webgl/o3d-webgl-samples/pool.html

Dema CopperLicht (silnika wywodzącego się z Irrlicht)
http://www.ambiera.com/copperlicht/demos.html
Dema GLGE
http://www.glge.org/category/demos/

Wydajność?
Na razie marna. Quake II dla WebGL jest (na 790GX) ok. 3x wolniejszy od napisanego w Javie Jake2 - z którego zresztą się wywodzi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz