wtorek, 15 listopada 2011

FreeCAD: lepszy eksport DXF

Jeden z deweloperów, Dan Falck, zajął się implementacją nowego algorytmu tworzenia widoków 2D i eksportowania ich do pliku DXF. By zobaczyć efekt wystarczy zaznaczyć model 3D w oknie programu FreeCAD,


i w linii interpretera Pythona wpisać prosty skrypt:

import Part,Drawing,FreeCADGui,FreeCAD
from FreeCAD import Base
filename = "/home/adi/widokxy.dxf"
FILE = open(filename,"w")
sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()
sel = sel[0]
shape = sel.Shape
dxf_output = Drawing.projectToDXF(shape,Base.Vector(0,0,1))
FILE.write(dxf_output)
FILE.close()


Płaszczyznę rzutowania można zmieniać przez Base.Vector, (0,0,1) to XY, (0,1,0) to ZX, (1,0,0) to YZ.
Plik wynikowy można otworzyć w DraftSight lub LibreCAD-zie.


Ponieważ linie, okręgi i łuki są całkowicie prawidłowo zapisywane, nie ma problemu ze zwymiarowaniem takiego rysunku.

Źródło:) pastebin.com/LvVfLsts

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz