wtorek, 25 września 2012

FreeCAD: nowe funkcje w warsztacie Part Design

Najnowsza wersja programu FreeCAD wprowadza szereg nowych funkcji w warsztacie Part Design. Ma on dostarczać wysokopoziomowe, wykorzystujące cechy, narzędzia do modelowania brył.

Zaktualizowany  pasek narzędzi Part Design, zaczynając od lewej strony (w nawiasie nazwy używane przez program):
 • Utwórz szkic (Sketch)
 • Zakończ tworzenie szkicu
 • Występ (Pad)
 • Kieszeń (Pocket)
 • Obrót (Revolution)
 • Rowek (Groove)
 • Zaokrąglenie (Fillet)
 • Faza (Chamfer)
 • Lustro (Mirror)
 • Powielenie liniowe (Linear pattern)
 • Powielenie biegunowe (Polar pattern)
 • Multitransformacja (Multitransform) - może być kombinacją luster i powieleń

Nowe funkcje - przykład podstawowego użycia

Utwórz prostokąt (szkicując w Part Design) na płaszczyźnie XY. Powinien on być symetryczny do osi X i Y. Najprościej można zrobić to zaznaczając dwa narożniki i oś, a następnie wybierając więz symetrii.

 
Utwórz występ (pad) szkicu. Zauważ obecność nowych opcji: type (Dimension, To last, To first, Up to face, Two dimensions), symmetrical (tak/nie),  reversed (tak/nie). Uwaga: na dzień dzisiejszy część z nich może nie działać jeszcze prawidłowo (trwa implementacja).Zaznacz boczną powierzchnię występu i naszkicuj prostokąt. Będzie on wykorzystany do utworzenia cechy "rowek" (groove). Rowek jest podobny do kieszeni (pocket), ale materiał usuwany jest tu nie w linii prostej a  wokół osi obrotu.


Zaznacz szkic i kliknij Groove a selected sketch. Ustaw kąt i stronę w karcie Tasks. Notka: szkice dla niemal wszystkich cech (poza występami) potrzebują powierzchni wpierającej. Powinna zostać ona wybrana przed rozpoczęciem szkicowania. W przeciwnym razie użyj Map sketch to face z menu Part Design.


W następnych krokach zostanie utworzona cecha typu lustro. Wybierz górną powierzchnie i naszkicuj okrąg.


Utwórz kieszeń (pocket) wykorzystując okrąg. Ustaw typ na Przez wszystko (Through all).


Wybierz kieszeń i kliknij Create a mirrored feature. Ustaw płaszczyznę XZ. Notka: lustro wielu otworów typu "Przez wszystko" może nie być możliwe w obecnej wersji programu. W takim przypadku głębokość otworu musi być ograniczona wymiarem (type: Dimension).
 

Powielenie liniowe (Linear pattern) jest kolejnym użytecznym narzędziem. Utwórz występ (pad) na bocznej ścianie, równoległej do płaszczyzny XZ.


Zaznacz występ i użyj Create a linear pattern feature. Ustaw kierunek (direction) na X, określ długość powielenia (powinna być mniejsza niż długość całej bryły) i liczbę elementów.


Najbardziej zaawansowanym narzędziem jest multitransformacja (multitransform feature). Możesz w niej łączyć liniowe i biegunowe powielenia oraz lustra.
Wybierz górną ścianę bryły.


Narysuj okrąg w pobliżu punktu (0,0). Zostanie on wykorzystany do powielenia liniowego. To powielenie będzie bazą dla powielenia biegunowego, a ono stanie się bazą dla lustra.


Utwórz występ (pad) z okręgu.


Użyj Create a multitransform feature. Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu tekstowym Transformations  i następnie wybierz Add linear pattern.


Ustaw liczbę elementów (occurrences) na 2 i kierunek na X.


Teraz możesz dodać, w podobny sposób, powielenie biegunowe używając Add polar pattern. Kierunek to Z a liczba to np. 5.Jeśli chcę zrobić lustro ostatniej cechy przez płaszczyznę XY to główna bryła powinna być symetryczna w stosunku do XY. W tym celu zedytujmy pierwszy występ (pad). Typ (Type) powinien zostać ustawiony na Symmetric to plane.Teraz można dokończyć multitransformację. Użyj prawego przycisku by dodać lustro wybierając Add mirrored transformation. Ustaw płaszczyznę lustra na XY.


Efekt końcowy powinien przypominać bryłę widoczną poniżej:Pobierz plik.

Pobierz surowe wideo.


FreeCAD w wersji:
Version: 0.13.1486 (Git)
Branch: master
Hash: aaaa7eb30313e25614b7f1b95b544788d8fa99fcLustro w warsztacie Part kontra lustro w warsztacie Part Design


Niektóre narzędzia (Mirror, Chamfer, Fillet) zdają się być zdublowane w warsztatach Part i Part Design. Pomimo zbieżności nazw, działają one w nieco inny sposób. Warsztat Part przeznaczony jest do niskopoziomowych operacji na bryłach a Part Design do wysokopoziomowych na cechach. Nie brzmi to klarownie, ale spróbujmy porównać to na przykładzie narzędzia lustra (Mirror).

Lustro w warsztacie Part

Utwórz nowy szkic (sketch) na płaszczyźnie XY i narysuj kwadrat lub prostokąt. Powinien być on symetryczny do osi. Następnie utwórz występ (pad). 


Utwórz kieszeń (pocket) na bocznej ścianie bryły (jak na zrzucie poniżej).


Otwórz warsztat Part i użyj narzędzia lustra (Mirroring a selected shape) wybierając dodatkowo płaszczyznę (YZ lub XZ) w karcie Tasks.


Potwierdź operację, powinieneś zobaczyć drugą bryłę (odbicie lustrzane) możesz ukryć bryłę Pocket lub Pocket (Mirror #1) używając [Spacja]. 

Lustro w warsztacie Part Design

Usuń lub ukryj Pocket (Mirror #1) i wróc do warsztatu Part Design. Wybierz Pocket i użyj narzędzia lustra (Create a mirrored feature). Płaszczyzna powinna być określona na YZ (lub XZ). Jak widać lustro w Part Design działa inaczej. Zamiast całej bryły odbiciu podlega tylko cecha typu kieszeń (pocket).


Właśnie w tym kierunku będzie dążył program - wysokopoziomowych operacji na cechach. Funkcje dostępne w tej chwili są tylko wierzchołkiem góry lodowej...

Pierwsza książeczka o programie FreeCAD

FreeCAD: Solid Modeling with the Power of Python

Napiszę więcej, gdy tylko dorwę egzemplarz ;-)

2 komentarze:

 1. Nie wiem, czy się nie mylę, ale nadal brak prostego, automatycznego wymiarowania brył do tworzenia rysunków "produkcyjnych". Modelowanie jest w FreeCad świetne, jednak efekt końcowy to powinny być rysunki techniczne...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie mylisz się. Postępy w tej materii (wymiarowanie i tworzenie symboli tolerancji) można śledzić w tym wątku http://sourceforge.net/apps/phpbb/free-cad/viewtopic.php?f=10&t=2938

   Usuń